Mesačný Archív: september 2023

Liturgický program 25.9. – 1.10.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 25.9.-1.10.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok 25.9.202317.00h + Jozef, Katarína, Mikuláš, Anna, Mikuláš, Juraj, Štefan, Alžbeta (Ľapin) (ss)
Utorok 26.9.202317.00h+ Mária, Juraj, Mária, Ján, Jozef, Anna, Kamil (Kamzík, Duraj) (s)
Streda 27.9.202317.00h+ Martina a ost. z rod. (Mihálik, Bezák) (s)
Štvrtok 28.9.202317.00h + Siman (Fujka) (s)
29.9.2023 Piatok17.00h+ Michal a ost. z rod. (Kapusňák, Šalamon, Demo, Molent) (s)
30.9.2023 Sobota16.00h + Martin, Anna, Ján, Juraj, Elena, Juraj (z rod. Polákovej, Kamzíkovej)
1.10.2023 Nedeľa Ochrana PM 8.00h

10.00h
  Za farnosť (ss)

+ Peter, Mária, Jozef (Birka, Demo)  (s)

– Na budúcu nedeľu pripadá zároveň sviatok Panny Márie Ochrankyne – Pokrov. Pri sv. liturgiách bude myrovanie.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 8.

Liturgický program 18.9.-24.9.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 18.9.-24.9.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok 18.9.202317.00h + Ján Ščuka – 40d (s)
Utorok 19.9.202317.00h+ Marián Maruškin – 40d (ss)
Streda 20.9.202317.00h+ Ján, Elena, Juraj, Juraj, Martin, Anna, Anna, Pavol, Anna (Poláková)
Štvrtok 21.9.202317.00h + Alžbeta, Katarína, Ján, Júlia, Pavol a ost. (r. Rybár, Čupka, Čižík…) (ss)
22.9.2023 Piatok17.00h+ Dana Pačajová – 40d (s)
23.9.2023 Sobota8.00h + Štefan Gáži, + Margita – 40d (s)
24.9.2023 Nedeľa    8.00h   Na úmysel (s)

– Z dôvodu, že som na budúcu nedeľu pozvaný na odpustovú slávnosť, bude len jedna sv. liturgia o 8.00h v slovenskom jazyku. Zastúpiť ma príde o. Michal Janočko z Telgártu.

– Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný a hladký priebeh slávnosti Trpiacej Bohorodičky v centre obce dňa 15.9.2023.

– Zo stretnutia farskej rady zo dňa 10.9.2023 vzišla požiadavka volieb novej FR. Vyhlasujem preto ako prvý krok nahlásenie kandidátov do novej FR na farskom úrade správcovi farnosti. Môžete sa nahlásiť osobne, alebo môžete nahlásiť aj jednu alebo viac iných osôb, ale s podmienkou, že daný kandidát súhlasí s kandidatúrou a prípadným výberom do FR. Nahlasovanie kandidátov trvá do 15. októbra 2023, kedy bude listina kandidátov uzatvorená. Potom sa z daných kandidátov vyberie 8 nových členov FR v tajných voľbách. Nahlasujeme meno a priezvisko kandidáta, zamestnanie a adresu (ulicu a č. domu). Ako kandidátov vyberajme ľudí, ktorí sú aktívni kresťania našej farnosti a majú túžbu pomôcť pri jej rozvoji ako aj jej členov. Do času zvolenia novej FR platí doterajšia.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 7.