Autor: Správca

Liturgický program 22.7. – 28.7.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
22.7.2024
17.00hNa úmysel
Utorok
23.7.2024
8.00hNa úmysel (s)
Streda 
24.2024
 —-
Štvrtok
25.7.2024
17.00h+ Božena (Gilková) (ss)
Piatok
26.7.2024
17.00h+ Šimon, Mikuláš, Mária, Šimon, Alžbeta (Margeta, Gordan, Ľapin, Gilka, Bošeľa, Čupka) (s)
Sobota
27.7.2024
8.00hNa úmysel (s)
10. nedeľa
po Päťdesiatnici  
28.7.2024
8.00hZa farnosť (ss)

– Mesačná zbierka pre potreby opravy fasády nášho chrámu činila výšku 835,-€. Pri príležitosti živ. jubilea 80 r. života na chrám darovala Anna Margetová 100,-€. Pri príležitosti 40 – dňovej liturgie za neb. Helenu Kamzíkovú dar na chrám činil 50,-€. PBZ.

– Na budúcu nedeľu bude pri sv. liturgii zbierka na podporný fond. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 4.

Liturgický program 15.7. – 21.7.2024

15.-21.7.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok 
15.7.2024
17.00h+ Helena (Kamzíková) (s) – 40dňová
Utorok
16.7.2024
8.00hNa úmysel
Streda 
17.2024
Štvrtok
18.7.2024
Piatok
 19.7.2024
Sobota
20.7.2024
prorok Eliáš
15.00h


16.00h

Krst


+ Pavol (Michalko) – ročná (s)
9. nedeľa po Pätdesiatnici
21.7.2024
11.00hNa úmysel (s)

– Tento týždeň budem na duchovných cvičeniach od utorka do nedele. V potrebných prípadoch sa obráťte na o. Jána do Brezna (utorok – streda) alebo o. Michala na Telgárt (štvrtok – nedeľa).

– Bohuznáma osoba darovala na chrám 100,-€. Z pohrebu Milana Bošeľu na chrám bol darovaný milodar 100,-€. PBZ.

– Dnes je mesačná zbierka pre potreby opravy fasády nášho chrámu. Príspevok je dobrovoľný, podľa vašich možností. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 3.