Mesačný Archív: november 2023

Liturgický program – 27.11.-3.12.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 27.11.-3.12.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
27.11.2023
Utorok
28.11.2023
Streda
29.11.2023
Štvrtok
30.11.2023
16.00h+ Anna, Michal (r. Pučulová, Gilková, Syčová, Rešková) (s)
Piatok
1.12.2023 
16.00h+ Mária, Michal, Michal, Roman, Mária, Ľudovít (Latkova,  Škútova)
Sobota
2.12.2023
16.00h+ Ján, Mária, Mikuláš, Máia, Mária, Juraj, Mária, Júlia, Ondrej, Barbora, Juraj, Mária, Jozef, Anna (Matejko, Duraj, Kamzík) (s)
Nedeľa
3.12.2023
8.00h

10.00h
za farnosť (ss)

+ Barbora, Šimon (Fujka) (s)

– Od pondelka do stredy liturgie nebudú. Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať budem pred sv. liturgiami vo štvrtok a piatok. K nahláseným chorým pôjdem v piatok dopoludnia.

– Marníková Mária darovala na chrám pri príležitosti životného jubilea 100,-€, Ondrej Lapin s rod. daroval na chrám 50,-€, z krstu Mathiasa Kontúra na chrám darovali 100,-€, z krstu Márie a sobáša Viktora a Patrície na chrám darovali 100,- €. PBZ

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar môžete nechať v sakrestii. PBZ

– Na budúcu nedeľu, 3.12.2023 sa uskutoční pravidelná zbierka na charitu.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 8. V zimnom období zodpovedné skupiny za upratovanie majú na starosti zároveň aj údržbu okolia chrámu – zabezpečenie prístupu do chrámu odhrnutím snehu. 

Liturgický poriadok 20.11.-26.11.2023

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 20.-26.11.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
20.11.2023
16.00h+ Alžbeta (Lapinová, Chamková) (s)
Utorok
21.11.2023
16.00h+ Mariana a ost. z rod. Takáč, Petro, Suchoža, Fecko (s)
Streda
22.11.2023
16.00h+ Ján, Mária, Mikuláš, Júlia, Michal,Elena, Štefan, Mária, Elena, Michal, Anna, Siman, Michal, Štefan, Júlia (Durajová, Čiernická, Dudašová, Giga-cová, Tajbošová, Čordášová) (ss)
Štvrtok
23.11.2023
16.00h+ Ján, Vasil, Alžbeta, Michal, Katarína, Bazil, Elena, Pavol (Petro, Hrabovs-ký, Kapusňák, Šiška, Škutova) (s)
Piatok
24.11.2023
16.00huzdravenie Mária (Petráková) (Karolyová, Petrová) (s)
Sobota
25.11.2023
16.00h+ Matúš (r. Oberhauserová) (s)
Nedeľa
26.11.2023
8.00h  

10.00h
za farnosť (ss)  

+ na úmysel (s)

– V utorok, dňa 21.11.2023 je sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Pri sv. liturgii bude myrovanie.

– Zbierka na solidárny fond z poslednej nedele činila výšku 90,-€. PBZ

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar môžete nechať tiež  kostolníkovi. PBZ

– Tento týždeň upratuje sk. č. 7.