Liturgický program 8.6. – 14.6.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
8.7.2024
17.00h+ Juraj, Mária (Margeta, Karoly) (ss)
Utorok
9.7.2024
  
Streda 
10.7.2024
17.00h+ Katarína (Zraková) – 40-dňová (s)
Štvrtok
11.7.2024
17.00h+ Koloman (Bartoš) – ročná (s)
Piatok
12.7.2024
17.00h+ Jozef, Viera, Alžbeta, Jozef, Juraj, Juraj, Elena, (Ľapin, Kamzík, Hrabovský, Petro, Dudaš) (s)
Sobota
13.7.2024
8.00hNa úmysel (s)
8. nedeľa po Pätdesiatnici
14.7.2024
8.00h

10.00h
Na úmysel (ss)

Za farnosť (s)

– Zbierka na dobročinné diela sv. otca činila výšku 210,-€. Bohuznáma osoba darovala na chrám 50,-€, iná bohuznáma osoba 100,-€, milodary do zvončeka za jún 2024 činili výšku 1185,40€. Z uloženia ostatkov nebohej Terézie Rapákovej na chrám bol darovaný milodar 50,-€. Za všetky milodary PBZ.

– Na budúcu nedeľu vykonáme pri sv. liturgiách avízovanú zbierku pre potreby opravy fasády nášho chrámu. Táto zbierka sa bude konať každý mesiac a potrvá do času, kým sa nenazberá potrebná suma na zamýšľaný účel. Príspevok je dobrovoľný, podľa vašich možností.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 2.

Môže sa Vám ešte páčiť...