Liturgický program 24.6. – 30.6.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
24.6.2024
Narodenie Jána Krstiteľa
17.00h+ Ján, Mária, Pavol, Mária, Pavel, Mária, Šimon, Martin (Hrabovská, Rapáková, Tajbošova, Demova, Margetova) (ss) + myrovanie
Utorok
25.6.2024
  
Streda 
26.6.2024
17.00h+ Pavol (Petro) (s)
Štvrtok
27.6.2024
17.00h+ Karla, Michal (Čupková, Jiranová)  (s)
Piatok   🐟
28.6.2024
17.00hNa úmysel (ss)
Sobota
29.6.2024
sv. apoštolov Petra a Pavla (prik. sv.)
8.00h  

17.00h
Za farnosť (ss) + myrovanie  

krst
6. nedeľa po Pätdesiatnici
30.6.2024
10.00hZa farnosť (s)

– V pondelok je odporúčaný sviatok Narodenia slávneho Pánovho proroka a predchodcu, krstiteľa Jána. V tento deň je myrovanie.

– V utorok z dôvodu mojej neprítomnosti vo farnosti sv. liturgia nebude.

– V sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla.  Sv. liturgia je s myrovaním.

– V nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.

– Na chrám darovala Mária Durajová 100,-€. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 9.

Môže sa Vám ešte páčiť...