Mesačný Archív: december 2023

Liturgický program 25.12. – 31.12.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

ZMENENÝ PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 25.-31.12.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
25.12.2023
8.00h
10.00h
Za farnosť (ss) + myrovanie
na úmysel + myrovanie
Utorok
26.12.2023
11.00hZa farnosť (ss)
Streda
27.12.2023
17.00h+ Peter (Gordan) – ročná (s)
Štvrtok
28.12.2023
15.00h+ Ján (Hrabovský) – ročná (s)
Piatok
29.12.2023
15.30hvianočný koncert
Sobota
30.12.2023
  
Nedeľa
31.12.2023
11.00hza farnosť (s)

– Z dôvodu choroby duchovného otca Petra sa upravuje liturgické slávenie v tomto týždni.

– Čo sa týka vianočného koncertu KRAČUN – Vianoce pod Kráľovou hoľou, všetky ohlásené informácie sú bezo zmien. Koncert sa uskutoční v ohlásenom termíne.

– Obec Šumiac v spolupráci s farnosťou Šumiac Vás srdečne pozýva na vianočný koncert KRAČUN – Vianoce pod Kráľovou hoľou. Koncert sa uskutoční v piatok, 29.12.2023 v gréckokatolíckom chráme v Šumiaci o 15.30 h. Vstupné je dobrovoľné a bude slúžiť na pokrytie výdavkov spojených s festivalom.

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, môžete ešte vždy svoj milodar nechať v sakrestii. PBZ.

– Tento týždeň upratuje skupina č. 2.

Liturgický program 18.12. – 24.12.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 18.-24.12.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
18.12.2023
16.00h+ Jozef, Mária, Jozef, Šimon, Šimon, Mária (rod. Polákova, Černáková) (ss)
Utorok
19.12.2023
16.00h+ Juraj, Michal, Júlia, Ján, Anna (r. Karoly, Kriváň, Fillo, Ľapin, Belák, Duraj, Demo, Polák, Tajboš) (s)
Streda
20.12.2023
16.00h+ Helena, Štefan, Šimon, Katarína a ost. z rod. Kuňákovej (s)
Štvrtok
21.12.2023
15.00h

16.00h
spoločná sviatosť zmierenia

na úmysel (s)
Piatok
22.12.2023
8.30hKráľovské hodinky (s)
Sobota
23.12.2023
8.00hNa úmysel (ss)
Nedeľa
24.12.2023
8.00h
10.00h  

20.30h
za farnosť (ss)
na úmysel (s)  


Povečerie Narodenia s lítiou (s)

– Pred sviatkami Narodenia Pána budem spovedať chorých po domoch v stredu 20.12. od 8.30h. Prosím, aby ste mi do utorka večera nahlásili záujemcov o spoveď a prijatie eucharistie.

Spoločná sviatosť zmierenia farnosti bude vo štvrtok od 15.00 h. Prídu viacerí kňazi, preto využite ich prítomnosť na vyspovedanie sa, keďže v ďalšie dni už nebude veľká možnosť. V sobotu (resp. v nedeľu) vyspovedám už len ojedinele vážne prípady (tých, ktorí sa vrátia v piatok z práce zo zahraničia, či turnusu a pod.)

– V piatok je aliturgický deň, čo znamená, že nebude eucharistická sv. liturgia. Ak budete vo štvrtok po spovedi chcieť prijať eucharistiu, hneď o 16.00h bude sv. liturgia, alebo potom najbližšie v sobotu ráno o 8.00h.

– V nedeľu je predvečer Narodenia Pána, preto v tento deň zaväzuje zdržanie sa od mäsitých pokrmov.

– Pre potreby chrámu darovali: bohuznáma osoba 250,- €, z pohrebu Anny Čupkovej 50,- €, z pohrebu Mikuláša Petru 50,- €. PBZ.

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, môžete ešte vždy svoj milodar nechať v sakrestii. PBZ.

– Tento týždeň upratujú všetky skupiny. Upratovanie a zdobenie chrámu pred vianočnými sviatkami sa uskutoční v stredu, 20.12. o 9.00h. Prosím o vašu účasť.