Liturgický program 11.12.-17.12.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 11.-17.12.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
11.12.2023
16.00h+ Barbora (Fujková) – 40d (s)
Utorok
12.12.2023
8.00h

14.00h
+ Anna (Čupková) – pohrebná

pohreb
Streda
13.12.2023
15.30h+ Jozef (Polák)
Štvrtok
14.12.2023
16.00h+ Šimon, Mikuláš, Mária, Šimon, Alžbeta, Ján (Gordan, Margeta, Ľapin, Bošeľ, Čupka)
Piatok
15.12.2023
16.00h+ Mária, Michal, Mária a ost. z rod. Magurovej (s)
Sobota
16.12.2023
16.00h+ Juraj, Michal, Júlia, Ján, Anna (r. Karoly, Kriváň, Fillo, Ľapin, Belák, Duraj, Demo, Polák, Tajboš) (s)
Nedeľa
17.12.2023
8.00h
 
10.00h
za farnosť (ss)  

na úmysel (s)

– Výnos zbierky na charitu z minulej nedele činil výšku 220,- €. Za vaše milodary vyslovujeme PBZ.

– Príjem z milodarov za mesiac november činil výšku 1010,- €.

– Pre potreby chrámu darovali bohuznáma osoba 200,- € a Mária Ľapinová 20,- €. PBZ.

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar môžete nechať v sakrestii. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 10. V zimnom období zodpovedné skupiny za upratovanie majú na starosti zároveň aj údržbu okolia chrámu odhrnutím snehu.

Môže sa Vám ešte páčiť...