Liturgický program 4.12.-10.12.2023

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 4.-10.12.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
4.12.2023
16.00h+ Barbora (Fujková) (s)
Utorok
5.12.2023
16.00h+ Štefan, Anna, Jozef, Mária (Kamzík, Pôbiš, Ľapin, Karoly, Meľo)  (s)
Streda
6.12.2023
16.00h+ Jozef, Júlia, Mikuláš, Ondrej, Elena, Ján, Pavol, Tibor, Tibor, Jozef, Darina, Pavol, Šimon, Siman, Jozef, Alžbeta, Jozef, Ján, Ján, Barbora (Hlavatá, Švagerková, Hrabovská, Meľová, Ďurčová, Pivarčiová, Mišurdová, Dianišková) (s)
Štvrtok
7.12.2023
8.00h+ Edita (Pokošová), Vladimír, František – 40d (s)
Piatok 8.12.2023
Počatie Presv. Bohorodičky svätou Annou
16.00h+ za farnosť (s) – myrovanie
Sobota
9.12.2023
8.00hna úmysel (ss)
Nedeľa
10.12.2023
8.00h
  10.00h
za farnosť (ss)  

na úmysel (s)

V piatok je prikázaný sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky sv. Annou. Pri liturgii bude myrovanie. V tento deň je voľnica.

– V dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme PBZ.

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar môžete nechať v sakrestii. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 9. V zimnom období zodpovedné skupiny za upratovanie majú na starosti zároveň aj údržbu okolia chrámu – zabezpečenie prístupu k dverám chrámu odhrnutím snehu.

Môže sa Vám ešte páčiť...