Liturgický program 17.6. – 23.6.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
17.6.2024
8.00hNa úmysel (s)
Utorok
18.6.2024
  
Streda 
19.6.2024
  
Štvrtok
20.6.2024
17.00h+ Anna, Štefan, Jozef, Mária, Peter, Anna, Štefan, Elena, Ján (Kamzík, Pôbiš, Meľo, Karoly) (s)
Piatok   
🐟21.6.2024
17.00hNa úmysel (s)
Sobota
22.6.2024
8.00h

9.00h

12.00h
+ Šimon (Bošeľa) – 40dňová (s)

spoveď prvoprijímajúcich detí

krst
5. nedeľa po Pätdesiatnici
23.6.2024
8.00h  

10.00h
Za farnosť (ss)  

za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

– V utorok a stredu z dôvodu mojej neprítomnosti vo farnosti sv. liturgie nebudú.

– V sobotu budem spovedať prvoprijímajúce deti, resp. ich súrodencov či iných príbuzných, pokiaľ žijú v sviatostne uzavretom manželstve od 9.00h.

– V nedeľu je slávnosť prvého sv. prijímania o 10.00h.

– Na chrám darovali bohuznáma osoba 100,-€, z pohrebu + Eleny Kamzíkovej 50,-€, zo 40dňovej liturgie + Márie Simanovej 50,-€, bohuznáma Mária 50,-€.  Všetkým darcom PBZ.

– Tento týždeň upratujú rodičia prvoprijímajúcich detí spolu so sk. č. 8.

Môže sa Vám ešte páčiť...