Liturgický program 6.5. – 12.5.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
6.5.2024
8.00h+ Mikuláš, Ján, Viera, Ján, Elena, Ján, Ján, Anna, Ján, Štefan, Anna, Fedor, Barbora, Anna, Mikuláš, Elena, Juraj, Mária, Vojtech (r. Ľapin, Kožička, Škut, Mišurda, Meľo, Čubáň, Vidašič, Chamko) (ss)
Utorok
7.5.2024
11.00h+ Gizela (Bartošová) – pohrebná (s)
Streda 
8.5.2024
17.00h+ Šimon, Mikuláš, Mária, Ján, Šimon, Alžbeta (r. Gordanova, Margetova, Ľapinova, Bošeľova, Čupkova) (s)
Štvrtok
9.5.2024
Nanebovstúpenie Pána
17.00hZa farnosť (ss)
Piatok  
🐟   
10.5.2024
17.00h+ Juraj, Mikuláš, Mikuláš, Júlia, Anna, Pavel (r. Mišečková, Demova, Čupkova) (s)
Sobota
11.5.2024
9.00h+ Ján (Čižmár) – 40 dňová (s)
7. nedeľa po pasche
– Otcov VII. snemu 12.5.2024
10.30hza farnosť (s)
+ myrovanie a obchod okolo chrámu s čítaniami evanjelií

Vo štvrtok 9.5.2024 je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána, ktorý naša farnosť slávi ako odpustový. Liturgia bude o 17.00h.  V tento deň bude urobená aj zbierka na katolícke masmédia – Rádio Lumen a TV Lux.

V nedeľu, 12.5.2024 bude odpustová slávnosť sviatku Nanebovstúpenia Pána. V tento deň bude iba jedna sv. liturgia – slávnostná s myrovaním a obchodom okolo chrámu, o 10.30 h. Srdečne pozvite na túto slávnosť aj svojich známych a príbuzných.

– Na chrám darovala r. Beťáková 100,-€, bohuznáma osoba na chrám darovala 50,-€. Všetkým darcom PBZ.

– V stredu a v piatok budem spovedať pred odpustom pol hodiny pred večernými sv. liturgiami.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 2.

– Prosím farskú radu na stretnutie dnes o 14.00 h.

Môže sa Vám ešte páčiť...