Gréckokatolícka farnosť Šumiac Aktuality

Liturgický program Svetlý týždeň 1.-7.4.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB na Svetlý týždeň

od 1.-7.4.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Svetlý pondelok
1.4.2024
9.00hZa farnosť (ss)
+ sprievod okolo chrámu 
Svetlý utorok
2.4.2024
17.00hZBP Vladimír a Oľga (s)
Svetlá streda 
3.4.2024
17.00hZBP Pavol a Elena
Svetlý štvrtok
4.4.2024
17.00h+ Michal, Mária, Viliam, Viliam, Anna, Šimon, Ján, Juraj (s)
Svetlý piatok
   5.4.2024 
17.00h+ Jozef, Mária a ost. z rod. (Dudašovej, Chamkovej, Hrabovskej) (s)
Svetlá sobota
6.4.2024
8.00hZBP Michaela (ss)
Nedeľa Antipaschy
– Tomáša
7.4.2024
8.00h

10.00h
za farnosť (ss)

na úmysel (s)

– Vstupujeme do osláv Sviatku vzkriesenia. Tento najväčší kresťanský sviatok prežívame celý týždeň – do budúcej nedele. V pondelok je ešte prikázaný sviatok. Na záver sv. liturgie je sprievod okolo chrámu.

– V piatok je voľnica.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 6.

– Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa pričinili o peknú výzdobu chrámu na veľkonočné sviatky.

– Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých nebudem spovedať, keďže bola predveľkonočná spoveď, okrem prípadov, že si to niekto výslovne želá.

Vo farnosti – ak je to potrebné – príležitosť sa vyspovedať bude pred sv. liturgiami.

Liturgický program 25.3. – 31.3.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB na Svätý a veľký týždeň

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
25.3.2024
17.00hZa farnosť + myrovanie
Utorok
26.3.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Streda    🐟
27.3.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Štvrtok
28.3.2024
16.00h

17.15h
Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. (Christos voskrese)

Utiereň a strasti nášho Pána Ježiša. (Christos voskrese)
Piatok   
🐟🐟🐟
29.3.2024
15.00hVeľká večiereň s uložením plaščenice (Christos voskrese)
Sobota
30.3.2024
9.00h

16.00h
Individuálna poklona pri hrobe nášho Pána Ježiša Krista

Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (Christos voskrese)
Nedeľa Paschy
31.3.2024
5.00h
6.00h
9.00h

14.00h
Utiereň vzkriesenia
požehnanie veľkonočných jedál
sv. liturgia za farnosť + myrovanie (s)
Večiereň

– Vstupujeme do Svätého a Veľkého týždňa. V pondelok je prikázaný sviatok Zvestovania Bohorodičke Panne Márii. Liturgia bude s myrovaním.

– Veľkonočné sviatky – to nie je len jeden deň – nedeľa vzkriesenia, ale súbor dní, ktoré začínajú obradmi už v štvrtok večer a trvajú až do nedele vzkriesenia. Preto sa vnútorne nastavme na túto skutočnosť. Vynasnažme sa o našu čo najčastejšiu účasť na obradoch v chráme, ktoré nám sprítomňujú toto tajomstvo našej spásy, aby sme ho lepšie pochopili, prežili a viac sa do neho zahĺbili.

– V piatok je prísny pôst = zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst.

– V sobotu je aliturgický deň, liturgia sa neslávi, lebo je to deň, keď Kristus vstúpil do ríše zosnulých, aby tam priniesol oslobodenie všetkým, ktorí na neho čakali. Snažme sa prežiť tento deň v modlitbe, tichu a sústredení. Vyhnime sa už nejakým veľkým a ťažkým prácam. Od 9.00h môžete prichádzať do chrámu na osobnú modlitbu pri hrobe. (Liturgia bude až na sklonku dňa spojená s večierňou – na prahu vzkriesenia)

– V noci zo soboty na nedeľu bude zmena času zo zimného na letný (z 2.00h na 3.00h)

– Tento týždeň prosím o prípravu Božieho hrobu a predsviatočné upratanie chrámu – 1 zástupkyňa z každej skupiny.

– Prosím, aby ste mi nahlásili chorých. Pôjdem ich spovedať v utorok dopoludnia.

– V brožúrke Christos voskrese sú texty na obrady od štvrtku. Prosím, aby ste si ich zakúpili a mohli sa zapojiť do spevov a modlitieb.