Liturgický poriadok 20.11.-26.11.2023

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 20.-26.11.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
20.11.2023
16.00h+ Alžbeta (Lapinová, Chamková) (s)
Utorok
21.11.2023
16.00h+ Mariana a ost. z rod. Takáč, Petro, Suchoža, Fecko (s)
Streda
22.11.2023
16.00h+ Ján, Mária, Mikuláš, Júlia, Michal,Elena, Štefan, Mária, Elena, Michal, Anna, Siman, Michal, Štefan, Júlia (Durajová, Čiernická, Dudašová, Giga-cová, Tajbošová, Čordášová) (ss)
Štvrtok
23.11.2023
16.00h+ Ján, Vasil, Alžbeta, Michal, Katarína, Bazil, Elena, Pavol (Petro, Hrabovs-ký, Kapusňák, Šiška, Škutova) (s)
Piatok
24.11.2023
16.00huzdravenie Mária (Petráková) (Karolyová, Petrová) (s)
Sobota
25.11.2023
16.00h+ Matúš (r. Oberhauserová) (s)
Nedeľa
26.11.2023
8.00h  

10.00h
za farnosť (ss)  

+ na úmysel (s)

– V utorok, dňa 21.11.2023 je sviatok Vstupu našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu. Pri sv. liturgii bude myrovanie.

– Zbierka na solidárny fond z poslednej nedele činila výšku 90,-€. PBZ

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar môžete nechať tiež  kostolníkovi. PBZ

– Tento týždeň upratuje sk. č. 7.

Liturgický poriadok 13.-19.11.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB od 13.-19.11.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
13.11.2023
16.00h+ Barbora (Fujková) (s)
Utorok
14.11.2023
16.00h+ Edita (Pokošová) – pohrebná (s)
Streda
15.11.2023
16.00h+ na úmysel (ss)
Štvrtok
16.11.2023
16.00h+ Alžbeta (Lapinová, Chamková) (s)
Piatok
17.11.2023
16.00h+ Margita (Dudášová) – ročná (s)
Sobota
18.11.2023
16.00h+ Elena Mišurdová r. Margetová – 40d (s)
Nedeľa
19.11.2023
8.00h
 
10.00h

Za farnosť (ss)  


+ Michal Suranovský, Mária, Tibor (r. Škutova, Hrabovská, Petrova, Pohorelcova) (s)

– Dnes je pri sv. liturgiách zbierka na solidárny fond. PBZ

– Dnes je posledný deň si predplatiť časopis Slovo na ďalší rok v rámci hromadného odberu. Prosím tých, ktorí plánujete ho odoberať v r. 2024, aby ste to dnes nahlásili kostolníkovi v sakristii. Ročné predplatné je 27,-€. V prípade individuálneho odberu 37,-€.

– Vy, ktorí chcete prispieť „na svetlo“ v chráme, svoj milodar tiež môžete nechať kostolníkovi. PBZ

– Tento týždeň upratuje sk. č. 6.