Liturgický program 1.1. – 7.1.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 1.-7.1.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
1.1.2024
Obrezanie Pána, Sv. Bazila V.
9.00hLiturgia sv. Bazila V. za farnosť (ss) + myrovanie
Utorok
2.1.2024
16.00h+ Ján (Karoly) (ss)
Streda
3.1.2024
16.00h+ Katarína (Sušilová) – ročná (s)
Štvrtok
4.1.2024
16.00h+ Júlia (Takáčová) – ročná (s), (panachýda – ss)
Piatok
5.1.2024
16.00hVečiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého (s)
Sobota
6.1.2024
Bohozjavenie Pána JK
9.00h
10.30h
Za farnosť (s) + myrovanie
Veľké svätenie vody
Nedeľa 7.1.2024
po Bohozjavení
9.00hza farnosť (ss)

– Zajtra, na Nový rok, je prikázaný sviatok Obrezanie Pána a spomienka na sv. Bazila Veľkého. Budeme sláviť liturgiu sv. Bazila V. Po liturgii je myrovanie.

– V piatok je prvý piatok mesiaca, dopoludnia plánujem navštíviť našich chorých a priniesť im eucharistiu, eventuálne aj vyspovedať, ak to bude potrebné. Ak sú ešte nejakí chorí, ktorí nepristúpili k sviatosti zmierenia pred sviatkami Narodenia Pána a majú záujem sa vyspovedať a pristúpiť k sv. prijímaniu, prosím, aby ste mi to nahlásili.

– V sobotu je prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Po sv. liturgii bude myrovanie a veľké svätenie vody.

– Po niekoľkoročnej prestávke z dôvodu covidu a iných prekážok, chcem vám opäť ponúknuť možnosť požehnania vašich príbytkov. Preto ten, kto si chce dať požehnať dom, nech sa do piatku tohto týždňa nahlási u kostolníka v sakrestii, resp. na fare buď osobne alebo telefonicky. Požehnávať sa bude na sviatok Zjavenia po obede, resp. ak bude potreba aj na ďalší deň, v nedeľu popoludní. Presnejšie informácie poskytnem ešte na sviatok v závislosti od toho, koľko bude prihlásených.

– Na chrám darovala rod. Gordanová 100,-€. PBZ.

– Vy, ktorí ste si objednali časopis Slovo, prišlo už prvé číslo. Vyzdvihnite si ho.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 3.

Môže sa Vám ešte páčiť...