Liturgický program 22.1. – 28.1.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 22.-28.1.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
22.1.2024
Utorok
23.1.2024
14.00hPohreb (+ Vlasta Pokošová)
Streda
24.1.2024
16.00h+ Štefan Gáži, Margita, Juraj, Juraj, Martin, Katarína, Irena, Magda, Radka (Súkeník, Harvan, Krkoška) (s)
Štvrtok
25.1.2024
13.00hPohreb (+ Helena Fujková)  (s)
Piatok   
26.1.2024 
16.00h+ Michal Čubaň – ročná (ss)
Sobota
27.1.2024
8.45h
10.00h


+ Mikuláš (Petro) – 40d 
biskupská chirotónia metropolitu o. Jonáša (RTVS, TvLUX)
Nedeľa
28.1.2024
O márnotratnom synovi 
8.00h

10.00h
Na úmysel (ss)

za farnosť (s)

– v piatok 26.1.2023 je voľnica

– Dňa 3.II. je už mäsopôstna sobota – je to prvá zádušná sobota, kedy sa modlíme za našich zosnulých – Hramoty. Preto môžete nahlasovať vašich zosnulých ako zvyčajne. Veľký 40dňový pôst začína 12.II.

– zbierka na katechizáciu – cirkevné školstvo činila výšku 85,-€. PBZ. Na budúcu nedeľu je zbierka na solidárny fond.

– Dnes popoludní ešte dokončíme svätenie tých domov, ktorí boli nahlásení, ale v deň požehnávania neboli doma.

– Prosím tých, ktorí máte predplatený časopis Slovo, aby ste si ho zobrali zo stola pri bočnom východe z chrámu.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 6.

Môže sa Vám ešte páčiť...