Liturgický program 26.2.-3.3.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
26.2.2024
15.00hKorunka k Božiemu milosrdenstvu + Modlitba sv. ruženca
Utorok
27.2.2024
16.00hKrížová cesta (s)
Streda   
🐟 28.2.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Štvrtok
29.2.2024
15.00hKorunka k Božiemu milosrdenstvu + Modlitba sv. ruženca
Piatok   
🐟 1.3.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Sobota
3. zádušná
2.3.2024
8.00h+ Helena (Fujková) – 40dňová + hramoty
3. pôstna
nedeľa
3.3.2024
8.00h  

10.00h
Na úmysel (ss) – LBV  

za farnosť (s) – LBV

– V tomto týždni nebudem prítomný vo farnosti v pondelok a štvrtok, avšak napriek tomu vás povzbudzujem k tomu, aby ste sa zišli na spoločnej modlitbe korunky a sv. ruženca v chráme o 15.00 h.

– V piatok je prvý piatok mesiaca, spovedať budem v utorok, stredu a piatok od 15.30h. Chorých budem spovedať alebo prinesiem im eucharistiu v piatok dopoludnia.

– V sobotu je 3. zádušná sobota. Opäť sa pomodlime sa za našich zosnulých panachýdu.

– Dnes sa uskutoční jarná zbierka na charitu. PBZ za váš prejav lásky a almužny v tomto pôstnom období.

– Na chrám darovali pri príležitosti ročnej sv. liturgie za + Jozefa Čupku 100,- €. Na svetlo daroval Ondrej Margeta č.d. 60 čiastku 20,-€. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 2.

Môže sa Vám ešte páčiť...