Liturgický program od 19.2. – 25.2.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 19.-25.2.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
19.2.2024
  
Utorok
20.2.2024
16.00h Veľkopôstny moleben (s)
Streda   
🐟 21.2.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Štvrtok 22.2.2024  
Piatok   
🐟 23.2.2024
16.00h+ Jozef (Čupka) – ročná
Sobota 2. zádušná
24.2.2024
8.00hZa zosnulých z našich rodín (s) + hramoty
2. pôstna nedeľa
25.2.2024
8.00h  

10.00h
Na úmysel (ss) – LBV  

za farnosť (s) – LBV

– V tomto týždni nebudem prítomný vo farnosti v pondelok a štvrtok, avšak napriek tomu vás povzbudzujem k tomu, aby ste sa zišli na spoločnej modlitbe sv. ruženca v chráme aj v tieto dni o 16.00 h, aby tak spoločná modlitba zaznievala v našom farskom spoločenstve v tomto pôstnom čase.

– V piatok nebude liturgia VPD, ale výnimočne liturgia Jána Zlatoústeho, keďže je ročná.

– V sobotu je ďalšia zádušná sobota. Modlime sa za našich zosnulých.

– Na budúcu nedeľu sa uskutoční jarná zbierka na charitu. Je to výzva pre nás v tomto pôstnom čase ku konkrétnemu prejavu lásky k Bohu a blížnemu formou almužny. PBZ.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 1.

Môže sa Vám ešte páčiť...