Liturgický program 27.5. – 2.6.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
27.5.2024
  
Utorok
28.5.2024
17.00h+ Štefan, Šimon, Elena, Anna, Ján, Ján, Šimon, Barbora, Peter, Pavol, Štefan, Júlia (Gigac, Ľapin, Dudáš) (s)
Streda 
29.5.2024
17.00h + Juraj, Anna, Ján, Júlia, Michal, Helga (Karoly, Kriváň, Fillo) (s)
Štvrtok
30.5.2024
Najsvätejšej Eucharistie
17.00h+ Šimon (Bošeľa) (s)
Piatok    🐟 
31.5.2024
17.00h+ Elena (Petrová) (s)
Sobota
1.6.2024
16.00hĎakovná za 90 r. života Mária (Meľová r. Durnová) (s)
2. nedeľa po Pätdesiatnici
2.6.2024
8.00h  

10.00h
Za farnosť (ss)  

ZBP Jaroslav, Miriam, Jaroslava, Ľubomíra, Karolína, Peter, Mária (s)

– V pondelok sa začína petro-pavlovský pôst. Tento deň je aliturgický, to znamená, že sv. liturgia nebude.

– Vo štvrtok je sviatok Poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, čiže Eucharistie. Sv. Liturgia bude večer o 17.00h.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 5.

Môže sa Vám ešte páčiť...