Liturgický program 5.2-11.2.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

od 5.2-11.2.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
5.2.2024
16.00h+ Ján, Anna, Jozef, Fedor,Mikuláš, Júlia, Alžbeta, Šimon, Michal, Mária, Jozef, Peter, Ján (Ďurčová, Ľapinová, Zraková, Karolyová, Majciková, Palovičová) (s)
Utorok
6.2.2024
8.00hNa úmysel (ss)
Streda
7.2.2024
  
Štvrtok
8.2.2024
16.00h Na úmysel (s)
Piatok    🐟 9.2.202416.00hNa úmysel (ss)
Sobota
10.2.2024
8.00hNa úmysel (s)
Nedeľa
11.2.2024
syropôstna
8.00h  

10.00h
Na úmysel (ss)  

za farnosť (s)

– Tento týždeň je posledným pred obdobím 40-dňového Veľkého pôstu. V priebehu týždňa sa vynasnažím priniesť texty na liturgie Vopredposvätených darov, aby ste sa mohli aktívne účastniť týchto pôstnych liturgií.

– Prišlo nové číslo časopisu Slovo, nezabudnite si ho zobrať z obvyklého miesta.

– Včera bola prvá zádušná sobota z piatich, kedy sa modlíme hramoty za našich zosnulých. Je stále ešte možné nahlasovať ich mená.

– Zbierka na solidárny fond z minulej nedele činia výšku 121,- €. PBZ za vaše milodary.

– Vaše príspevky na „svetlo“ činili výšku 3055,-€. PBZ. Zoznam jednotlivých darcov bude k nahliadnutiu vzadu na výveske v chráme z dôvodu transparentnosti zbierky.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 8.

Môže sa Vám ešte páčiť...