Mesačný Archív: október 2023

Liturgický program 30.10.-5.11.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 30.10.-5.11.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
30.10.2023
15.30h+ Jaroslava (Franková), Mária (a ost. Mišečko, Matejko, Daxner, Franko) – uloženie urny (s) 
Utorok
31.10.2023
Streda
1.11.2023
8.30h+ všetci zosnulí (s) + hramoty
Štvrtok
2.11.2023
16.00hNa úmysel
Piatok 3.11.2023 16.00h+ Viliam, Viliam, Ján, Šimon, Anna, Michal, Mária, Juraj (Kožička, Petro, Dudáš, Gigac, Ľapin, Karoly, Ďurčo) (s)
Sobota 4.11.202316.00h+ Božena (Gilková) – 40d (ss)
Nedeľa 5.11.2023
8.00h

10.00h

na úmysel (ss)

za farnosť (s)

– V stredu sa po rannej liturgii budeme modliť panachýdu za duše zosnulých z našich rodín a blízkych, tzv. hramoty. Kto by ešte chcel pričleniť zosnulých zo svojej rodiny k tejto modlitbe, môže tak urobiť do utorka večera.

– Na chrám darovala bohuznáma 100,- €, Anna Ľapinová darovala na svetlo 20,-€ a na chrám 50,-€. PBZ.

– V dnešnú nedeľu je preložená zbierka na podporu misií. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri východe z chrámu za ktorý vyslovujeme PBZ.

– Do stredy 1.11.2023 ešte trvajú voľby do farskej rady. Ktorí ste ešte neodovzdali volebný lístok a máte zámer to urobiť, máte ešte možnosť vhodiť svoj lístok do urny, ktorá sa nachádza v chráme pri bočnom oltári.

– Pri bočnom východe sú na stole pri spovednici neprevzaté časopisy Slovo, prosím tých, ktorí ste si ho predplatili, aby ste si ho zobrali. 

– Tento týždeň upratuje sk. č. 4.

Liturgický program 23.10.-29.10.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 23.-29.10.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok 23.10.2023
Utorok
24.10.2023
17.00h+ Ján, Anna, Jozef, Fedor, Júlia, Mikuláš, Ján, Alžbeta, Šimon, Michal, Mária, Jozef, Peter (Ľapin, Ďurčo, Zrak, Karoly) (s)
Streda
25.10.2023
16.00h+ Božena (Gilková) (s) 
Štvrtok
26.10.2023
17.00h+ Siman (Fujka)
Piatok 27.10.2023 17.00h+ Ján, Šimon, Šimon, Alžbeta, Šimon, Anna, Viliam, Viliam (Kožička, Gordan, Ľapin, Bošeľ, Gigac) (s)
Sobota 28.10.20239.00h+ Daniel (Kollár) – pohrebná + uloženie urny do hrobu (s)
Nedeľa 29.10.20238.00h


10.00h

za farnosť


+ Štefan (3x), Ján, Jozef, Siman (2x), Elena, Anna, Mária (2x) (Ľapin, Fujka, Mišurda, Polák, Kamzík, Chamka, Havel, Mišani) (s)

– Pri príležitosti životného jubilea rod. Karolyová na chrám darovala 50,- €. PBZ.

— V dnešnú nedeľu je zbierka na podporu misií. Keďže som vám minulú nedeľu pri oznamoch zabudol poskytnúť túto informáciu (za čo sa ospravedlňujem), vykonáme túto zbierku pri sv. liturgiách na budúcu nedeľu.

– Do vašej poštovej schránky bol doručený volebný lístok s menami kandidátov do Farskej rady. Môžete na ňom zakrúžkovať poradové čísla maximálne 8 kandidátov, ktorých navrhujete do FR a lístok vhodiť do urny tu v chráme do 1.11.2023 vrátane.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 3.