Liturgický program 30.10.-5.11.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 30.10.-5.11.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
30.10.2023
15.30h+ Jaroslava (Franková), Mária (a ost. Mišečko, Matejko, Daxner, Franko) – uloženie urny (s) 
Utorok
31.10.2023
Streda
1.11.2023
8.30h+ všetci zosnulí (s) + hramoty
Štvrtok
2.11.2023
16.00hNa úmysel
Piatok 3.11.2023 16.00h+ Viliam, Viliam, Ján, Šimon, Anna, Michal, Mária, Juraj (Kožička, Petro, Dudáš, Gigac, Ľapin, Karoly, Ďurčo) (s)
Sobota 4.11.202316.00h+ Božena (Gilková) – 40d (ss)
Nedeľa 5.11.2023
8.00h

10.00h

na úmysel (ss)

za farnosť (s)

– V stredu sa po rannej liturgii budeme modliť panachýdu za duše zosnulých z našich rodín a blízkych, tzv. hramoty. Kto by ešte chcel pričleniť zosnulých zo svojej rodiny k tejto modlitbe, môže tak urobiť do utorka večera.

– Na chrám darovala bohuznáma 100,- €, Anna Ľapinová darovala na svetlo 20,-€ a na chrám 50,-€. PBZ.

– V dnešnú nedeľu je preložená zbierka na podporu misií. Svoj milodar môžete vložiť do košíka pri východe z chrámu za ktorý vyslovujeme PBZ.

– Do stredy 1.11.2023 ešte trvajú voľby do farskej rady. Ktorí ste ešte neodovzdali volebný lístok a máte zámer to urobiť, máte ešte možnosť vhodiť svoj lístok do urny, ktorá sa nachádza v chráme pri bočnom oltári.

– Pri bočnom východe sú na stole pri spovednici neprevzaté časopisy Slovo, prosím tých, ktorí ste si ho predplatili, aby ste si ho zobrali. 

– Tento týždeň upratuje sk. č. 4.

Môže sa Vám ešte páčiť...