Liturgický program 23.10.-29.10.2023

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

od 23.-29.10.2023

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok 23.10.2023
Utorok
24.10.2023
17.00h+ Ján, Anna, Jozef, Fedor, Júlia, Mikuláš, Ján, Alžbeta, Šimon, Michal, Mária, Jozef, Peter (Ľapin, Ďurčo, Zrak, Karoly) (s)
Streda
25.10.2023
16.00h+ Božena (Gilková) (s) 
Štvrtok
26.10.2023
17.00h+ Siman (Fujka)
Piatok 27.10.2023 17.00h+ Ján, Šimon, Šimon, Alžbeta, Šimon, Anna, Viliam, Viliam (Kožička, Gordan, Ľapin, Bošeľ, Gigac) (s)
Sobota 28.10.20239.00h+ Daniel (Kollár) – pohrebná + uloženie urny do hrobu (s)
Nedeľa 29.10.20238.00h


10.00h

za farnosť


+ Štefan (3x), Ján, Jozef, Siman (2x), Elena, Anna, Mária (2x) (Ľapin, Fujka, Mišurda, Polák, Kamzík, Chamka, Havel, Mišani) (s)

– Pri príležitosti životného jubilea rod. Karolyová na chrám darovala 50,- €. PBZ.

— V dnešnú nedeľu je zbierka na podporu misií. Keďže som vám minulú nedeľu pri oznamoch zabudol poskytnúť túto informáciu (za čo sa ospravedlňujem), vykonáme túto zbierku pri sv. liturgiách na budúcu nedeľu.

– Do vašej poštovej schránky bol doručený volebný lístok s menami kandidátov do Farskej rady. Môžete na ňom zakrúžkovať poradové čísla maximálne 8 kandidátov, ktorých navrhujete do FR a lístok vhodiť do urny tu v chráme do 1.11.2023 vrátane.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 3.

Môže sa Vám ešte páčiť...