Liturgický program 18.3 – 24.3.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
18.3.2024
15.00hKorunka k Božiemu milosrdenstvu + sv. ruženec
Utorok
19.3.2024
15.00hKorunka k Božiemu milosrdenstvu + sv. ruženec
Streda   
🐟 20.3.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Štvrtok
21.3.2024
16.00hVeľkopôstny moleben
Piatok   
🐟 22.3.2024
16.00hLiturgia vopredposvätených darov – LVD (s) (Moja modlitba)
Sobota
Lazarova
23.3.2024
13.00h

14.00h
Predveľkonočná sviatosť zmierenia

+ Jozef, Mária (Dudáš, Chamko, Hrabovská) (s)
Kvetná nedeľa
24.3.2024
8.00h
 


10.00h
Na úmysel (ss)  


ďakovná, ZBP Jozef (40 r.) s rod., Jozef, Alena, Jozef  s rod., Anna s rod. (s)

– Bohuznáma rodina darovala na chrám 50,-€. PBZ.

– V piatok sa končí obdobie 40-nice (Veľkého pôstu). Nasledujúci týždeň je už svätým a veľkým týždňom, kedy vstupujeme do slávenia našej spásy skrze utrpenie, smrť a vzkriesenie Krista.

– Na Lazárovú sobotu sa uskutoční v našej farnosti predveľkonočná sviatosť zmierenia, ktorá sa začne o 13.00h. O 14.00h bude svätá liturgia.

– V nedeľu je kvetná nedeľa, pri liturgiách bude myrovanie a požehnávanie ratolestí.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 5.

Môže sa Vám ešte páčiť...