Liturgický program 3.6. – 9.6.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Pondelok
3.6.2024
17.00h+ Ján, Anna, Jozef, Fedor, Mikuláš, Júlia, Alžbeta, Šimon, Ján,  Michal, Mária, Jozef, Peter (r. Ľapinová, Ďurčová, Zrakova, Karolyová, Majcikova, Palovičova) s
Utorok
4.6.2024
12.00h+ Katarína (Zraková) – pohrebná (s); pohreb
Streda 
5.6.2024
17.00h+ Katarína, Ján, Mária, Jaroslava, Anna, Jozef, Jozef, Mária, Elena, Mikuláš, Júlia, Pavol, Mária, Ondrej (Matejko, Kubík, Mišečko, Čubaň, Karoly, Kriváň, Franko) (s)
Štvrtok
6.6.2024
17.00h+ Pavol, Mária, Juraj, Ján, Mária, Jozef, Mária, Juraj (Karoly, Škut, Petro) (s)
Piatok
7.6.2024
Sviatok Ježiša milujúceho ľudí 
17.00h+ Juraj, Elena, Juraj, Ján, Dorota, František, Viera, Milan (r. Meľova, Gigacova, Durnová, Hrabovská, Harvanova) (s)
Sobota
8.6.2024
Bohorodičky Spolutrpiteľky
8.00h+ Juraj (Súkeník), Juraj (Harvan) a ost. (s)
3. nedeľa po Pätdesiatnici
9.6.2024
8.00h  

10.00h
Za farnosť (ss)  

na úmysel

– V sobotu je pohreb. Liturgia s pohrebnými obradmi sa začne o 12.00h.

– V piatok je sviatok Najsladšieho Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí – Božského srdca. V tento deň je voľnica.

– V sobotu je Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. V našej farnosti slávime tento sviatok 15.9. na Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, kedy máme malý odpust pri našej kaplnke na námestí.

– Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedám ako obvykle: chorých v piatok, ostatných v chráme pred večernými sv. liturgiami.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 6.

Môže sa Vám ešte páčiť...