Liturgický program Svetlý týždeň 1.-7.4.2024

Gréckokatolícka cirkev farnosť ŠUMIAC

PROGRAM BOHOSLUŽIEB na Svetlý týždeň

od 1.-7.4.2024

tel.: 048 618 13 17 alebo 0905 100 410

DeňČasúmysel
Svetlý pondelok
1.4.2024
9.00hZa farnosť (ss)
+ sprievod okolo chrámu 
Svetlý utorok
2.4.2024
17.00hZBP Vladimír a Oľga (s)
Svetlá streda 
3.4.2024
17.00hZBP Pavol a Elena
Svetlý štvrtok
4.4.2024
17.00h+ Michal, Mária, Viliam, Viliam, Anna, Šimon, Ján, Juraj (s)
Svetlý piatok
   5.4.2024 
17.00h+ Jozef, Mária a ost. z rod. (Dudašovej, Chamkovej, Hrabovskej) (s)
Svetlá sobota
6.4.2024
8.00hZBP Michaela (ss)
Nedeľa Antipaschy
– Tomáša
7.4.2024
8.00h

10.00h
za farnosť (ss)

na úmysel (s)

– Vstupujeme do osláv Sviatku vzkriesenia. Tento najväčší kresťanský sviatok prežívame celý týždeň – do budúcej nedele. V pondelok je ešte prikázaný sviatok. Na záver sv. liturgie je sprievod okolo chrámu.

– V piatok je voľnica.

– Tento týždeň upratuje sk. č. 6.

– Ďakujem všetkým ženám, ktoré sa pričinili o peknú výzdobu chrámu na veľkonočné sviatky.

– Tento týždeň je prvopiatkový. Chorých nebudem spovedať, keďže bola predveľkonočná spoveď, okrem prípadov, že si to niekto výslovne želá.

Vo farnosti – ak je to potrebné – príležitosť sa vyspovedať bude pred sv. liturgiami.

Môže sa Vám ešte páčiť...